Důležité odkazy

 

  • Ministerstvo zemědělství - https://eagri.cz/public/web/mze/
  • Biosad www.biosad.cz
  • Bioinstitut - https://www.bioinstitut.cz/ - institut zabývající se výzkume v oblasti ekologického hospodaření
  • Pro-bio - https://www.pro-bio.cz/cms/ - Společnost zastřešující přihlášené ekologické pěstitele
  • Státní rostlinolékařská správa - www.srs.cz - Informace o povolených látkách, semináře a jiné věci k ochraně rostlin
  • Enviweb - https://www.enviweb.cz/ - všemožné zprávy z oblasti životního prostředí
  • Biocont laboratory - https://www.biocont.cz/ - společnost vyrábějící a prodávající ekologické přípravky na ochranu rostlin
  • Přírodní zahrady - https://www.prirodnizahrada.eu/ - stránky stejnojmeného projektu kde v sekci "BIO-zahradní lékař" jsou uvedeny velmi jednoduše dohledatelné dle příznaků vhodné ekologické přípravky nebo prostředky na OR+
  • ÚKZUS - nou.ukzuz.cz/ido/ - odkaz na databázi registrovaných a právně chráněných odrůd

Sortiment a školky

Ekofarmy

Alternativní směry ovocnářství

Ekologické zemědělství - Prof. Ing. Jan Moudrý, CSc. - Jihočeská univerzita

Šlechtění