Mapování ovocných dřevin

Ovocné dřeviny ve volné krajině jsou nedílnou součástí naší krajiny a pro naše předky byli nepostradatelnou součástí života. Poskytovali stín na cestách a při práci na polích, vyznačovali hranice území a v neposlední řadě poskytovali dostatek ovoce nejen přo přímý konzum ale i na uskladnění. Z našeho moderního pohledu se předchozí funkce upozaďují a nabývají funkce nové. 

Ve volné krajině jsou významným liniovým prvkem, který slouží ke snazší orientaci v terénu, jsou významným útočištěm pro mnoho druhů hmyzu a ptáků, pro které slouží jako zdroj potravy. 

Mapování ovocných dřevin v okolí Jílového u Prahy

webová stránka o mapování na Jílovsku i s fotografiemi nalezených odrůd zde: mapovanijup.webnode.cz/

 

 

V mapě si lze najít již zmapované a zanesené ovocné dřeviny. Pokud se mi podařilo již určit odrůdu je uvedena, Pokud je odrůda zatím neznáma, je uvedeno pouze označení daného stromu.

V mapě naleznete pouze stromy, které jsou volně přístupné. Odrůdy nalezené na soukromých zahradách jsou uvedeny níe bez uvedení lokace.