Literatura a videa

Pěstování ovocných dřevin

 • Bílek, O., Hanuš, B. 1987. Štěpování. Státní zemědělské nakladatelství Praha, 160 s.
 • Blažek, J. a kol. 1998. Ovocnictví. Nakladatelství Květ. ISBN 80-85362-33-3
 • Červenka, K.a kol. 1964. Ovocnictví. SZN. Praha.
 • Dolejší, A., Kott, V., Šenk, L. 1991. Méně známé ovoce. Nakl. Brázda, Praha.
 • Dvořák, A. 1980. Pěstování jabloní. SZN. Praha. 256 s.
 • Ekologické zemědělství: učebnice pro školy i praxi, I. díl www.mzp.cz/osv/edice.nsf/da28f37425da72f7c12569e600723950/881b04bf9fd9a9b3c1256fc000501538?OpenDocument
 • Luža, J. a kol. 1966. Pěstování a zužitkování drobného ovoce. SZN. Praha.
 • METODIKA PRO INTEGROVANÉ SYSTÉMY PĚSTOVÁNÍ OVOCE, 2011, VŠÚO, ISBN 978-80-87030-19-6. Dostupné z: https://www.ovocnarska-unie.cz/web/web-sispo/metodika11.html
 • SMĚRNICE PRO-BIO Svazu ekologických zemědělců Příloha č. 11.1 Ekologické ovocnářství, novelizováno březen 2009. Dostupné také z: https://www.pro-bio.cz/cms/ms_files/01JIIAXK996.pdf
 • Soubor metodik pro Ekologické zemědělství www.eposcr.eu/publikace/metodicke-listy/
 • Šarapatka, B., Urban a kol. 2006. Ekologické zemědělství v praxi. Pro-Bio Šumperk. 502 s. ISBN 978-80-903583-0-0
 • Vávra, M. a kol. 1965. Pěstování a zužitkování švestek a třešní. SZN. Praha
 • Vilkus E., Kouřilová, V., Šesták, J., Kunte, L., Hánl, I. 1997. Rozmnožování ovocných a okrasných dřevin. Základy školkařství. Nakladatelství Květ. ISBN 80-85362-32-5

Staré krajové odrůdy

Pomologie ovocných dřevin

 • Boček, O. 1954. Pomologie. SZN, Praha.
 • Dvořák, A. a kol. 1978. Atlas odrůd ovoce. SZN. Praha.
 • Dvořák, A., Vondráček, J. 1969. Jablka – malá pomologie 1. SZN.
 • Hričovský, I. 1989. Pomológia drobného ovocia a menej známých ovocnín. Bratislava. ISBN: 80-07-00219-7
 • Nesrsta, D. 2011?. Jádroviny- přes 160 barevných fotografií a popisů odrůd jádrovin. Nakladatelství Petr Baštan, Olomouc. ISBN: 978-80-87091-17-3.
 • Tomáš, J. 2011?. Peckoviny – přes 160 barevných fotografií a popisů odrůd peckovin. Nakladatelství Petr Baštan, Olomouc. ISBN: 978-80-87091-18-0.
 • Sus, J. 1992. Ovoce slovem i obrazem. VŠZ. Praha.
 • Sus, J., Blažek, J. 2002. Obrazový atlas peckovin 1. Odrůdy slivoní, třešní a višní. Květ. Praha. ISBN:80-85362-44-9.
 • Sus, J. a kol. 2003. Obrazový atlas peckovin 2. Rozšířený o další druhy ovoce). Odrůdy teplomilných peckovin, skořápkovin, maliníku, ostružiníku a netradičního ovoce. Květ. Praha. ISBN: 80-85362-47-3.
 • Sus, J. a kol. 2000. Obrazový atlas jádrovin. Květ. Praha. ISBN: 80-85362-38-4.
 • ÚKZUZ-národní odrůdový ústav. 2016. Přehled odrůd ovoce. ISBN 978-80-7401-126-9. eagri.cz/public/web/file/493584/Ovoce_2016.pdf
 • Vaněk, J. 1945. Československá lidová pomologie I.: Jablka – 100 nejdůležitějších odrůd. Nakladatelství zahradnické literatury. Chrudim
 • Vaněk, J. 1945. Československá lidová pomologie VII. – Jablka – druhá stovka: nové i starší, hojně rozšířené odrůdy. Nakladatelství zahradnické literatury. Chrudim.

Řez ovocných dřevin

 • Kadlec, J. 1997. Řez ovocných stromů a keřů. Grada. ISBN: 80-7169-491-6
 • Sus, J., Dlouhá, J., Peňáz, R., Svoboda, V., Vondráček, J. 1992. Ovoce slovem i obrazem. Gora, Bratislava, 76 s. ISBN 80-901173-0-9.
 • Sus, J., Nečas, T. 2011. Řez ovocných dřevin. Grada. Praha. ISBN: 978-80-247-2505-5.

Videa