Kontakt

Ing. Vojtěch Ptáček, Ph.D.

Rudných dolů 562

Jílové u Prahy, 254 01

 

Email: ptacek-vojta@seznam.cz

Telefon: 723 806 701

IČO: 08214433

ČÚ: 2001640869/2010

Životopis

Vystudoval jsem střední odbornou zahradnickou školu, kterou jsem úspěšně zakončil maturitní zkouškou.

Pokračoval jsem bakalářským studiem oboru Zahradnictví a rozvoj venkova (ATZZ) a po složení státních závěrečných zkoušek studoval dále v navazujícím magisterském oboru Zahradnictví (AMZZ) na České zemědělské univerzitě v Praze. Obě závěrečné práce byly věnovány Využití planých rostlin jako alternativních zelenin.

V roce 2018 jsem dokončil doktorské studim na ČZU v Praze na oboru Speciální produkce rostlinná - Zahradnictví (Téma mé práce je: Hydrofilní polymer a mulčování jako prostředfek omezení negativního vlivu vláhového deficitu při pěstování zeleniny).

Také jsem byl do konce roku 2015 Pedagogickým pracovníkem se zaměřením na Ovocnictví zvláště ovocnictví ekologické.

Během studia jsem absolvoval doplňkové pedagické studium: Učitelství doborných předmětů pro SŠ na Institutu vzdělávání a poradenství na ČZU (které jsme zakončil závěrečnou prací na téma: Didaktická analýza učebnice - porovnání učebnice Ovocnictví (Blažek, 1996) a Multimediálních skript ovocnictví (MENDELEU).

V tuto chvíli jsem zaměstnán ve firmě Bauhaus v Čestlicích v odd. Zahrady jako odborný prodejce.

Další vzdělání a kurzy:

Semináře:

2016 - Oživení starých odrůd ovocných dřevin (organizátor: ČSOP) - představení standartů péče o staré ovocné stromy v krajině
2014 - Základní kurz Permakultury (organizátor: Permakultura cs)

2013 - Ekologická produkce v intenzivních sadech (organizátor: Bioinstitut)

2012 - Letní škola ochrany krajiny v Hostětíně (organizátor: Veronica)

Kvalifikace:

2015 (květen): získáno Osvědčení Státní rostlinolékařské správy  O odborné způsobilosti k zacházení s přípravky na ochranu rostlin II. stupně.

Spolupráce:

Publikace:

 • Ptáček V., Koudela M., Sus J., Doležalová J. 2018.Influence of mulching on gherkins at two levels of irrigation. Hort. Sci. (Prague), 45: 139-144.
   
 • Doležalová, J., Koudela, M., Sus, J., Ptáček, V. Klíčení osiva cibule kuchyňské po aplikaci Atoniku při optimální a při snížené vlhkosti. In. Osivo a sadba. Sborník referátů z XII. Odborného a vědeckého semináře pořádaného ČZU v Praze ve spolupráci s ČŠSA a Českou zemědělskou společností na ČZU. Praha. ČZU, FAPPZ, Katedra rostlinné výroby. 2015. s. 57-63. ISBN: 978-80-213-2544-9
   
 • Ptáček, V., Koudela, M. Vliv přípravku Agrisorb na klíčivost osiva cibule kuchyňské (Allium cepa L.) In. Osivo a sadba. Sborník referátů z XI. Odborného a vědeckého semináře pořádaného ČZU v Praze ve spolupráci s ČŠSA a Českou zemědělskou společností na ČZU. Praha. ČZU, FAPPZ, Katedra rostlinné výroby. 2013. s. 135-139. ISBN 978-80-213-2358-2
   
 • Televizní vystoupení v POLOPATĚ vojtaptacek.webnode.cz/news/reportaz-polopate-ceska-televize/

Moje závěrečné práce:

 • Ptáček, V. 2018. Hydrofilní polymer a mulčování jako prostředek omezení negativního vlivu vláhového deficitu při pěstování zeleniny. Disertační práce. ČZU.
 • Ptáček, V. 2013. Didaktická analýza učebnice. Závěrečná práce IVP. ČZU.
 • Ptáček, V. 2011. Hodnocení vybraných charakteristik některých planě rostoucích druhů rotlin při kulturním pěstování. Diplomová práce. ČZU.
 • Ptáček, V. 2009. Možnosti pěstování planých rostlinných druhů jako zelenin. Bakalářská práce. ČZU.