Ovocnictví obecné

Podmínky zápočtu:

  • Docházka (dvě povolené absence);
  • poznávačka z morfologie ovocných dřevin v bezlistém stavu (latinsky a česky).
  • poznávačka z pomologie (jablka)
  • Ovocnictví obecné - úvod.pdf

 

Prezentace


Doporučená literatura a materiály

  • Blažek, J. a kol. 1998. Ovocnictví. Nakladatelství Květ. ISBN 80-85362-33-3
  • Sus, J., Dlouhá, J., Peňáz, R., Svoboda, V., Vondráček, J. 1992. Ovoce slovem i obrazem. Gora, Bratislava, 76 s. ISBN 80-901173-0-9.
  • Vilkus E., Kouřilová, V., Šesták, J., Kunte, L., Hánl, I. 1997. Rozmnožování ovocných a okrasných dřevin. Základy školkařství. Nakladatelství Květ. ISBN 80-85362-32-5