Strupovitost jabloně

 Materiál ze Stránek Státní rostlinolékařské správy (SRS)
strupovitost_jablone_nejvyznamnejsi_houbova_choroba_jabloni.pdf (266 kB)