Moniliová spála

 Materiál ze Stránek Státní rostlinolékařské správy (SRS)
Moniliniova_spala.pdf (358,2 kB)