Podmínky zápočtu a zkoušky ze Základů ekologické produkce ovoce

22.02.2013 10:40

Zápočet:

1) povinná účast na cvičeních (povoleny dvě absence)

2) aktivní účast při nácviku roubování

3) splněný zápočtový test

Bude zapsán do indexu při zkoušce

 

Zkouška:

1) Test - podrobnější než zápočtový, otázky vybrané a namixované ze zkouškových okruhů uvedených v sekci ke stažení. (Ing. Ptáček)

2) ústní zkoušení (doc. Ing. Josef Sus, CSc.)