Den stromů u Říčanské Hájovny 19.10.

02.10.2014 09:05

Rád bych vás pozval na Den stromů u Říčanské hájovny, dne 19.10.2014 od 14:00, kde budu mít ovocnářskou poradnu. Od 10:00 bude i ovocnářská exkurze po místních ovocných alejích. Více info info.ricany.cz/mesto/aktualni-cislo na stranách 45 a 46.

Těším se na Vás