Kontakt

Ing. Vojtěch Ptáček

Jílové u Prahy

Email: ptacek-vojta@seznam.cz

Telefon: 723 806 701

Životopis

Vystudoval jsem střední odbornou zahradnickou školu, kterou jsem úspěšně zakončil maturitní zkouškou.

Pokračoval jsem bakalářským studiem oboru Zahradnictví a rozvoj venkova (ATZZ) a po složení státních závěrečných zkoušek studoval dále v navazujícím magisterském oboru Zahradnictví (AMZZ) na České zemědělské univerzitě v Praze. Obě závěrečné práce byly věnovány Využití planých rostlin jako alternativních zelenin.

Nyní studuji doktorské studim na ČZU v Praze na oboru Speciální produkce rostlinná - Zahradnictví (Téma mé práce je: Hydrofilní polymer a mulčování jako prostředfek omezení negativního vlivu vláhového deficitu při pěstování zeleniny) a také jsem byl do konce roku 2015 Pedagogickým pracovníkem se zaměřením na Ovocnictví zvláště ovocnictví ekologické.

Během studia jsem absolvoval doplňkové pedagické studium: Učitelství doborných předmětů pro SŠ na Institutu vzdělávání a poradenství na ČZU (které jsme zakončil závěrečnou prací na téma: Didaktická analýza učebnice - porovnání učebnice Ovocnictví (Blažek, 1996) a Multimediálních skript ovocnictví (MENDELEU).

Další vzdělání a kurzy:

Semináře:

2016 - Oživení starých odrůd ovocných dřevin (organizátor: ČSOP) - představení standartů péče o staré ovocné stromy v krajině
2014 - Základní kurz Permakultury (organizátor: Permakultura cs)

2013 - Ekologická produkce v intenzivních sadech (organizátor: Bioinstitut)

2012 - Letní škola ochrany krajiny v Hostětíně (organizátor: Veronica)

Kvalifikace:

2015 (květen): získáno Osvědčení Státní rostlinolékařské správy  O odborné způsobilosti k zacházení s přípravky na ochranu rostlin II. stupně.

Spolupráce:

Publikace:

  • Ptáček, V., Koudela, M. Vliv přípravku Agrisorb na klíčivost osiva cibule kuchyňské (Allium cepa L.) In. Osivo a sadba. Sborník referátů z XI. Odborného a vědeckého semináře pořádaného ČZU v Praze ve spolupráci s ČŠSA a Českou zemědělskou společností na ČZU. Praha. ČZU, FAPPZ, Katedra rostlinné výroby. 2013. s. 135-139. ISBN 978-80-213-2358-2
  • Doležalová, J., Koudela, M., Sus, J., Ptáček, V. Klíčení osiva cibule kuchyňské po aplikaci Atoniku při optimální a při snížené vlhkosti. In. Osivo a sadba. Sborník referátů z XII. Odborného a vědeckého semináře pořádaného ČZU v Praze ve spolupráci s ČŠSA a Českou zemědělskou společností na ČZU. Praha. ČZU, FAPPZ, Katedra rostlinné výroby. 2015. s. 57-63. ISBN: 978-80-213-2544-9

Moje závěrečné práce:

  • Ptáček, V. 2013. Didaktická analýza učebnice. Závěrečná práce IVP. ČZU.
  • Ptáček, V. 2011. Hodnocení vybraných charakteristik některých planě rostoucích druhů rotlin při kulturním pěstování. Diplomová práce. ČZU.
  • Ptáček, V. 2009. Možnosti pěstování planých rostlinných druhů jako zelenin. Bakalářská práce. ČZU.